Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017
và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.