Logo mới của Hung Thinh Incons được lấy ý tưởng từ hình ảnh của những viên gạch xếp chồng lên nhau và hình tượng của khối rubik thể hiện sự gắn kết vững chắc. Sự kết hợp của những chữ viết tắt trong tên thương hiệu được thiết kế đan xen tạo nên một tổng thể cân bằng, qua đó gợi lên hình ảnh của những tòa nhà hiện đại, vững chãi và kết nối với nhau. Đây cũng chính là phương châm hoạt động của Hung Thinh Incons: dựng xây những công trình đẹp và bền vững cùng thời gian, là nơi chắp cánh cho những ước mơ và khởi đầu cho những tương lai hạnh phúc. Với bộ nhận diện thương hiệu mới này, hình ảnh Công ty sẽ được nâng cao hơn nữa trong tâm thức Quý cổ đông cũng như Quý khách hàng.

Logo mới của Hung Thinh Incons được lấy ý tưởng từ hình ảnh của những viên gạch xếp chồng lên nhau và hình tượng của khối rubik thể hiện sự gắn kết vững chắc. Sự kết hợp của những chữ viết tắt trong tên thương hiệu được thiết kế đan xen tạo nên một tổng thể cân bằng, qua đó gợi lên hình ảnh của những tòa nhà hiện đại, vững chãi và kết nối với nhau. Đây cũng chính là phương châm hoạt động của Hung Thinh Incons: dựng xây những công trình đẹp và bền vững cùng thời gian, là nơi chắp cánh cho những ước mơ và khởi đầu cho những tương lai hạnh phúc. Với bộ nhận diện thương hiệu mới này, hình ảnh Công ty sẽ được nâng cao hơn nữa trong tâm thức Quý cổ đông cũng như Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.