Giải bóng đá truyền thống Hung Thinh Land mở rộng là một trong những hoạt động thể thao được tổ chức thường niên nhằm rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho Cán bộ – Công nhân viên của Tập đoàn Hưng Thịnh

Giải bóng đá truyền thống Hung Thinh Land mở rộng là một trong những hoạt động thể thao được tổ chức thường niên
nhằm rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho Cán bộ – Công nhân viên của Tập đoàn Hưng Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.