Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh nhận được bằng khen của UBND Quận 3, TP.HCM vì những chế độ chính sách tốt dành cho người lao động

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh
nhận được bằng khen của UBND Quận 3, TP.HCM vì những chế độ chính sách tốt dành cho người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.