Đến tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hung Thinh Incons (thứ 2 từ phải qua) và các thành viên trong Ban Lãnh đạo Công ty

Đến tham dự Đại hội
có sự hiện diện của ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hung Thinh Incons (thứ 2 từ phải qua)
và các thành viên trong Ban Lãnh đạo Công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.